สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074177

    วัสดุหรือครุภัณฑ์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

หน้าจอคอมพิวเตอร์เสีย จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่สามารถซื้อเป็นวัสดุได้หรือไม่

ถามโดย : งงกับตัวเอง ( whazzup_b_boy@yahoo.co.th )  IP 2403:6200:8872:c6b5:d9f:5254:cae1:2.  [ วันที่ 25/06/2563 เวลา 20:32 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หน้าจอคอมพิวเตอร์ จัดเป็น ครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/06/2563 เวลา 11:14 ]