สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074175

    คืนเงินค้ำประกันสัญญา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สอบถาม กรณี หจก.อยู่ในสถานะร้าง แต่ยังมีเงินค้ำประกันค้างอยู่ที่หน่วยงาน กรณีนี้ อบต.สามารถจ่ายเงินค้ำประกันคืนให้กับ หจก. ได้หรือไม่

ถามโดย : สุภิดากองศรีกุลดิลก ( gigsy888@gmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 25/06/2563 เวลา 16:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอข้อมูลเพ่ิมเติม โทร 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/06/2563 เวลา 16:05 ]