สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074173

    ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอสอบถามว่า อบต.จ้างซ่อมแซมแอร์ กรณีเปลี่ยนคอลย์เย็น (เปลี่ยนตัวเครื่องใหม่ ยกเว้นคอยล์ร้อน) ราคา19,000 ถือว่าเป็นการซ่อมแอร์ หรือเป็นการจัดซื้อคะ

ถามโดย : วราลีย์ จินารัตน์ ( Waralee2521@outlook.com )  IP 1.2.xxx.xxx  [ วันที่ 25/06/2563 เวลา 14:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เป็นการจัดซื้อใหม่

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 25/06/2563 เวลา 16:30 ]