สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074170

    การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย(หลังเดียว)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณี อปท.จะข่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย(หลังเดียว) ที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ ตามระเบียบฯข้อ 12วรรคสอง ต้องแนบเอกสารบันทึกประจำวันหรือผลการพิสูจน์หลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยหรือไม่(กรณีพิสูจน์ว่าเป็นการวางเพลิงหรือไม่)

ถามโดย : นายอะตรักษากุล ( rusakul2009@windowslive.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 25/06/2563 เวลา 14:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ควรเเนบเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาของ คกก. ด้วย

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 25/06/2563 เวลา 16:27 ]