สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074167

    จะเข้าดูวีดีโอผ่านระบบ straming ของ สถ.

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ไม่มี User name กับ password เพื่อเข้าดูวีดีโอผ่านระบบ Streaming (การประเมิน LPA ) รบกวนขอ User name กับ password ทางเมลด้วยค่ะ จาก ทต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ค่ะ

ถามโดย : จงอรแคนเพชร ( pagapong-x@hotmail.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 25/06/2563 เวลา 11:17 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอความกรุณาท่านติดต่อคุณภาคภูมิ มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี เบอร์โทรติดต่อ 081 828 9426 เพื่อเข้าดูวีดีโอผ่านระบบ Streaming (การประเมิน LPA)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 25/06/2563 เวลา 15:32 ]