สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074158

    ค่าเช่าซื้อบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1.เริ่มบรรจุรับราชการ อำเภอ 1 ทำการเช่าซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย ต่อมาได้ย้ายไปทำงานที่ อำเภอ 2 สามารถนำค่าเช่าซื้อบ้านที่อำเภอ 1 มาเบิกได้ไหม หรือต้องเบิกเป็นค่าเช่าบ้านที่อำเภอ 2 2.เริ่มบรรจุรับราชการ อำเภอ 1 ทำการเช่าซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย ต่อมาได้ย้ายไปทำงานที่ อำเภอ 2 เบิกค่าเช่าบ้านที่อำเภอ 2 และได้ย้ายกลับมาทำงานที่อำเภอ 1 จะเบิกเป็นค่าเช่าซื้อบ้านหลังแรก หรือต้องเบิกเป็นค่าเช่าบ้าน (ใช้ระเบียบประกอบข้อไหน)

ถามโดย : aa ( aom1731@hotmail.com )  IP 118.175.xxx.xxx  [ วันที่ 24/06/2563 เวลา 16:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ต่อ 1522-3

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 25/06/2563 เวลา 12:47 ]