สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074156

    โครงการที่เกินศุกยภาพ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

โครงการที่เกินศักยภาพ ของ อบต. คือโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไปใช่หรือไม่ และจำเป็นต้องตั้งไว้ใน ผ 02/1 หรือไม่ ถ้าตั้งไว้ใน ผ 02 ได้หรือไม่

ถามโดย : จิรัชยานามลาพุทธา ( Ve_evy@hotmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 24/06/2563 เวลา 16:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กองแผนพัฒนาท้องถิ่น(กง.ผถ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2122

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 29/06/2563 เวลา 12:49 ]