สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074152

    กรณีหน่วยงานท้องถิ่นทำหนังสือค้ำประกันสัญญาสูญหาย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเก็บหนังสือค้ำประกันสัญญาได้ทำหนังสือค้ำประกันสัญญาตัวจริงสูญหายไปและถึงเวลาที่จะต้องคืนหนังสือค้ำประกันสัญญาฉบับนั้น และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ลาออกไปแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ

ถามโดย : อังคณานาคฤทธิ์ ( angkana7018@hotmail.co.th )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 24/06/2563 เวลา 14:40 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รบกวนติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/06/2563 เวลา 15:57 ]