สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC074150

    บริการสาธารณะ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กล้องถ่ายรูป,ทีวี,เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์,จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นครุภัณฑ์บริการสาธารณะหรือไม่

ถามโดย : รัตนาภรณ์ ตูมา ( rattanaphon.t1981@gmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 24/06/2563 เวลา 11:43 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจากจะได้วิเคราะห์ได้ว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการในด้านใด รบกวนติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/06/2563 เวลา 16:22 ]