สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072465

    การเรียกหลักประกันสัญญา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีจัดซื้อคอมพิวเตอร์วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท ใช้สัญญาคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบ แต่ไม่เรียกหลักประกันสัญญา เนื่องจากเห็นว่าวงเงินเพียงเล็กน้อย จะได้หรือไม่

ถามโดย : อำภาหอมจันทร์ ( ampa2514@windowslive.com )  IP 116.58.xxx.xxx  [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 17:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 17:35 ]