สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072464

    การนำทรัพย์สินของเทศบาลออกให้เช่า

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เทศบาลมีอาคารพาณิชย์อยู่ ต้องการนำออกให้เช่า เพื่อหารายได้เข้าเทศบาล อยากทราบว่าเทศบาลต้องดำเนินการอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร อ้างอิงระเบียบตัวไหน

ถามโดย : KamolmarndaPhattarachotkanjana ( mkmangkwang@gmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 16:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1504

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 17/02/2563 เวลา 10:54 ]