สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072462

    สอบถามเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าชี โดยผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ไปแล้ว ตอนนี้ได้ส่งหนังสือรายการการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล โดยผ่านทางอำเภอ ตั้งแต่ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 อยากทราบว่าทางกรมฯ ได้รับหนังสือรายงานหรือยัง สามารถตรวจสอบได้ที่ไหน หรือติดต่อใครและอยากทราบว่า เปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2563 จะดำเนินการ รับนักเรียนได้เลยหรือไม่ และจะขอรหัสผู้ใช้ระบบ sis ได้ที่ใด

ถามโดย : TanawatJitkhamen ( e29jwn@gmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 16:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ 062 603 6162 ค่ะ

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 17:19 ]