สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072457

    ขอเข้ารับการฝึกอบรม

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

การขอเข้ารับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมาต้องใช้คำว่า ขออนุญาต หรือขออนุมัติ ต่อผู้บริหาร

ถามโดย : ธราประชุมรัตน์ ( paladthara123@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 13:54 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1504

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 17/02/2563 เวลา 10:47 ]