สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072455

    ท้องถิ่นสามารถจ่ายเงินสะสมเพื่ออุดหนุนอำเภอ จัดโครงการจิตอาสาภัยพิบัติได้หรือไม่คะ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต. สามารถจ่ายเงินสะสมเพื่ออุดหนุนอำเภอ จัดโครงการจิตอาสาภัยพิบัติได้หรือไม่คะ

ถามโดย : พรพันธ์ ถิรายุศรีพงศ์ ( aooarr@yahoo.co.th )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 12:10 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ติดต่อเจ้าหน้าที่โทร 022419000 ต่อ 1522 - 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 13:27 ]