สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072454

    แนวทางในการเบิกจ่ายเงินเพื่อชำระค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาให้แก่ผู้รับจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

รบกวนสอบถามแนวทางในการเบิกจ่ายเงินเพื่อชำระเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาให้แก่ผู้รับจ้าง ว่าสามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณหมวด ประเภทใด มีแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการใดบ้างค่ะ

ถามโดย : วนิดากล้องนอก ( wanida_kak@hotmail.com )  IP 116.58.xxx.xxx  [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 11:49 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 17:55 ]