สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072449

    การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามหมวด 4 การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ของศพด.

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

1.การสั่งจ่ายเงินจากธนาคารที่สถานศึกษาได้ฝากเงินไว้ ตามระเบียบฯข้อ 18 กรณีศพด. คำว่าข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 2 คน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเป็นเทศบาลคือพนักงานเทศบาล ที่เป็นข้าราชการเท่านั้นใช่หรือไม่คะ ลูกจ้างประจำเป็นได้หรือไม่ค่ะ 2.กรณีแต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ และเป็นผู้สั่งจ่ายเงินของศพด. คนเดียวกันได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันได้หรือไม่คะ

ถามโดย : เฉลิมลักษณ์ปวงขจร ( chaloemlak@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 09:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ 062 603 6162 ค่ะ

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 17:19 ]