สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072448

    ค่าตอบแทนกรรมการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อปท.จะดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ อยากทราบว่าสารมารถเบิกค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันได้หรือไม ถ้าสามารถเบิกได้ใช้ระเบียบตัวไหน

ถามโดย : ยุทธราชา ( r_fandy@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 09:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้สอบถามกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น หรือโทร 022419021-3 ต่อ 5308

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 11:36 ]