สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072446

    การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล จะต้องประชุมคณะกรรมการพัฒนากี่ครั้งคะ 1. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทำร่างเสร็จ นำเข้าประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ+ประชาคมตำบล 2. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทำร่างเสร็จ นำเข้าประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ และนำเข้าประชุมคณะกรรมการพัฒนา+ประชาคมตำบลอีกครั้ง

ถามโดย : อัจฉราบบ ( kanjanasecret@hotmail.co.th )  IP 182.232.xxx.xxx  [ วันที่ 14/02/2563 เวลา 09:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ยึดตามระเบียบแผน ข้อ 22 ครับ

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 17/02/2563 เวลา 09:07 ]