สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072428

    จัดเป็นวัสดุอะไร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

หากเทศบาลต้องการจะจัดซื้อโครงเหล็กดัดที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆ แล้วนำมาประดับไฟ หรือต้นไปพันรอบๆเพื่อความสวยงาม นำไปติดตั้งภายในเขตเทศบาล กรณีนี้จะต้องจัดซื้อในหมวดรายจ่ายอะไร และประเภทอะไรคะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : อนันท์ตยาวรรณวงศ์วัฒนา ( nongnu-9999@hotmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 13/02/2563 เวลา 09:11 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสนาม

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/02/2563 เวลา 09:20 ]