สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072425

    กรณีขุดเจาะบ่อบาดาล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ทาง อบต.มีความจำเป็นที่ต้องเจาะบ่อบาดาลใหม่เพื่อ เนื่องจากประชาชนไม่มีน้ำใช้ เนื่องจากบ่อเดิมชำรุด ต้องเจาะแบบ(เร่งด่วน) มีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องของใบอนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลจากกรมทรัพยากรก่อนหรือไม่ และต้องรอใบอนุญาตมาก่อนหรือไม่ถึงจะทำการเจาะได้

ถามโดย : กาญจนพรรณประจักษ์แจ้ง ( selbebelle@gmail.com )  IP 122.155.xxx.xxx  [ วันที่ 12/02/2563 เวลา 16:48 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม 02-2419000 ต่อ 1522-1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/02/2563 เวลา 16:47 ]