สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC072416

    การส่งมอบพื้นที่งานก่อสร้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ทต.จะดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.,รางระบายน้ำ คสล. การแจ้งหนังสือเพื่อส่งมอบพื้นที่งานก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างเป็นหน้าที่ของงานพัสดุ หรือกองช่าง

ถามโดย : charassriphonpai ( patsadu123@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 12/02/2563 เวลา 11:24 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม 02-2419000 ต่อ 1522-1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/02/2563 เวลา 13:15 ]