สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067881

    เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงวันยุทธหัตถี

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

จังหวัดกำหนดจัดงานยุทธหัตถีในวันที่ 18 มกรา โดยมอบให้ อบต จัดหาเครื่องบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ กรณีนี้ อบต สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้หรือไม่ครับ

ถามโดย : omenomen ( chouchchanai@aisinbox.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 11/01/2562 เวลา 15:50 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เมื่อได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-2419000 ต่อ 1524 หรือ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/01/2562 เวลา 10:12 ]