สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067878

    ความเข้าใจ มาตรา 67 ทวิ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ความเข้าใจ มาตรา 67 ทวิ รายจ่ายตามมาตรา 67(8) และการจ่ายเพื่อการลงทุน......ในนัยของกฎหมายน่าจะเป็นเงินอุดหนุนและต้องเป็นเงินอุดหนุนที่เป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนด้วย จึงจะขอสภาและผู้ว่าอนุมัติ....ถูกไหมครับ แต่ถ้าเป็นเงินอุดหนุนที่ไม่ใช่รายจ่ายเพื่อการลงทุนก้ไม่น่าจะเข้าหลักเกณฑ์ อันนี้ตีความถูกต้องไหมครับ

ถามโดย : สรวุฒิวัชรีนันท์ ( sorawutw@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 11/01/2562 เวลา 13:24 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 11/01/2562

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 11/01/2562 เวลา 15:24 ]