สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067876

    เครืองราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2559

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เครืองราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือไม่คะ รบกวนขอข้อมูลด้วยค่ะ

ถามโดย : นีรชาเอี่ยมแพร ( malee30012522@gmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 11/01/2562 เวลา 13:08 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ปี 59 ประกาศรวมในปี 60

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 15/01/2562 เวลา 09:21 ]