สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067873

    โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าตอบแทน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลจะโอนงบประมาณจากหมวดวัสดุเพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ในระบบอีลาแอสคะ และพอเราเข้าระบบแล้วเราจะเพิ่มโครงการแต่ก็ไม่ปรากฏหมวดค่าตอบแทนจะมีให้เพิ่มเฉพาะค่าใช้สอยและค่าครุภัณฑ์คะ...เราต้องทำยังไงคะถึงจะตั้งเป็นรายการใหม่ได้ในหมวดค่าตอบแทน..รบกวนด้วยคะ

ถามโดย : สุภารักษ์พลเยี่ยม ( suparuk.sp@gmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 11/01/2562 เวลา 09:51 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อระบบอีลาเเอส โทร 02-241-9000 ต่อ 1602-1608

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/01/2562 เวลา 14:07 ]