สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067868

    การจัดซื้อ DLTV

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอสอบถามคะ กรณีที่อบต.จัดซื้อDLTV ที่ได้รับการจัดสรรจากกรม ควรตั้งไว้อยุ่ในประเภทครุภัณฑ์อะไรคะ

ถามโดย : ชลภัสสรณ์คำชนแดน ( giftkhum@gmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2562 เวลา 16:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ครุภัณฑ์การศึกษา

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/01/2562 เวลา 16:12 ]