สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067861

    ค่าจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีอำเภอจัดกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ปี 2562 และแจ้งให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมไม่ทราบว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายจากหมวดอะไร ประเภทอะไร

ถามโดย : วิจิตราบุญเจริญ ( paknam2008@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2562 เวลา 13:16 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-2419000 ต่อ 1524 หรือ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/01/2562 เวลา 16:11 ]