สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067859

    หลักประกันสัญญา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ในกรณีจัดจ้างทำถนนลาดยาง ควรเก็บหลักประกันกี่ปี

ถามโดย : กาญจนพรรณประจักษ์แจ้ง ( selbebelle@gmail.com )  IP 122.155.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2562 เวลา 10:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

งานก่อสร้างประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี นับแต่วันที่ส่งมอบงานไว้ถูกต้อง หลักประกันจึงต้องเก็บไว้ 2 ปี

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9049 ) [ วันที่ 11/01/2562 เวลา 16:54 ]