สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067857

    งานพัสดุ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

รบกวนถามเกี่ยวกับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะของเก้าอี้สำนักงานสำหรับข้าราชการระดับชำนาญงาน หน่วยงาน อบต.

ถามโดย : อาลินาจันทร์ครุธ ( na_baanlangsuan@hotmail.com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2562 เวลา 10:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อกลับ 02-2419000 ต่อ 1522

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 11/01/2562 เวลา 17:13 ]