สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067851

    พนักงาจ้างภารกิจทักษะ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

1.ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจทักษะ เมื่อว่างแล้วเปิดรับสมัครได้หรือไม่ หรือต้องยุบตำแหน่ง เช่น พนักงานขับรถยนต์ ทักษะ คนงานประจำรถบรรทุกขยะ ว่างเปิดรับสมัครได้หรือไม่ หรือใช้แบบประเมินทั่วไปเป็นทักษะ 2.คนงานทั่วไป มีคำสั่งให้รับผิดชอบเกี่ยวกับความสะอาดอาคารสถานที่ ประเมิน 5 ปี เป็นตำแหน่ง แม่บ้าน ทักษะได้หรือไม่ หากไม่ได้ต้องเป็นตำแหน่งใด

ถามโดย : อารยาศิริเวช ( chompoo_y98@hotmail.com )  IP 58.8.xxx.xxx  [ วันที่ 09/01/2562 เวลา 20:07 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. สรรหาและเลือกสรรใหม่ได้ 2. ทักษะในตำแหน่งแม่บ้านไม่ได้กำหนดไว้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 10/01/2562 เวลา 06:46 ]