สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067850

    การจัดซื้อชุดดับเพลิง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อปท. สามารถจัดซื้อชุดดับเพลิง ได้หรือไม่ หรือต้องขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ถามโดย : naraphonphakchan ( naaraaphon@gmail.com )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 09/01/2562 เวลา 18:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. กรณีซื้อชุดดับเพลิง (กันไฟ ผจญเพลิงใช้ปฏิบัติหน้าที่) อยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 2. กรณีซื้อชุดดับเพลิง (ถังดับเพลิง) อยู่ในหมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/01/2562 เวลา 16:07 ]