สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067849

    เครื่องสำหรับอ่านบัตรประชาชน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอสอบถามว่าเครื่องสำหรับอ่านบัตรประชาชน จัดอยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ใช่หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ อยู่ในหมวดไหน ประเภทใดคะ

ถามโดย : อนันท์ตยาวรรณวงศ์วัฒนา ( nongnu-9999@hotmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 09/01/2562 เวลา 15:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 01/02/2562 เวลา 11:05 ]