สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067846

    การลาพักผ่อน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้างทั่วไปมีสิทธิลาพักผ่อนไหมคะ

ถามโดย : สิริรัตน์ศรีเกตุ ( sirirat724@hotmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 09/01/2562 เวลา 13:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 10/01/2562 เวลา 06:46 ]