สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067843

    ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เทศบาลตำบล มีความประสงค์จะดำเนินการเพื่อให้ได้มาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 2.10*3.50 เมตร พระบรมฉายาลักษณ์ (ไวนิล) 1.20*2.40 เมตร ฐานรองกรอบรูป สูง 1.40*3.50 เมตร พานพุ่มไฟเบอร์กลาส เงิน-ทอง ขนาด 1.20 เมตร ป้ายทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาสครุฑไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.60 เมตร ตราสัญญาไฟเบอร์กลาส สูง 1.00 เมตร ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์กลาส สูง 1.00 เมตร โครงเหล็กค้ำยันด้านหลัง สอบถามว่าเทศบาลฯ ต้องดำเนินการ เป็นจัดซื้อหรือจัดจ้าง ในหมวด/ประเภทใด

ถามโดย : อภิญญาคุ้มหมู่ ( Chupinya@hotmail.com )  IP 223.24.xxx.xxx  [ วันที่ 09/01/2562 เวลา 10:22 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 09/01/2562

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 09/01/2562 เวลา 16:22 ]