สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067842

    เงินอุดหนุน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เรียน อาจารย์ ในกรณีที่อบจ.ให้เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ ซึ่งโครงการมีกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกอาชีพและจะต้องซื้อวัตถุดิบ เช่น แป้งทำอาหาร ด้าย สี น้ำตาล เป็นต้น ในลักษณะเช่นนี้ทางหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนจะสามารถยืมเงิน เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบดังกล่าวได้หรือไม่

ถามโดย : somjaiyodthong ( syrub_2012@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 09/01/2562 เวลา 09:30 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 2560 เป็นหลัก หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-241-9000 ต่อ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524,1528 ) [ วันที่ 09/01/2562 เวลา 09:45 ]