สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067837

    การเบิกค่าเช่าซื้อ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีทำสัญญากู้เงินจาก ธอส เพื่อชื้อห้องชุดการเคหะแห่งชาติ เราต้องย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านหลังที่เรานำมาเบิกค่าเช่าซื้อหรือไม่

ถามโดย : ปันรัตน์สิทธิสงคราม ( kamon.4995@gmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 08/01/2562 เวลา 15:05 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-2419000 ต่อ 1522 - 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/01/2562 เวลา 09:44 ]