สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067834

    การจำแนกประเภทครุภัณฑ์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

จัดมีการจัดซื้อชุดDLTV จำนวน1ชุด อยู่ในประเภทครุภัณฑ์การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ทีวี เครื่องสัญญาณ จานดาวเทียม ควรต้องคุมทะเบียนพัสดุแยกรายการ หรือสามารถคุมเป็นชุด เพื่อนำไปจัดทำงบทรัพย์สิน จึงขอคำแนะนำและปฏิบัติตามระเบียบให้ถูกต้องคะ

ถามโดย : ชลภัสสรณ์คำชนแดน ( giftkhum@gmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 08/01/2562 เวลา 13:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถ้าทำการซื้อเป็นชุด ให้คุมทะเบียนพัสดุเป็นชุด

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524,1528 ) [ วันที่ 09/01/2562 เวลา 09:20 ]