สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067831

    ค่าเช่าซื้อบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอรบกวนสอบถามค่ะ กรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นบรรจุครั้งแรก อำเภอ ก. และย้ายมา อำเภอ ข. (ทต.ก)อำเภอข. มีบ้านพักให้และอยู่บ้านพัก ต่อมาซื้อบ้าน(หลักงแรก)แต่ไม่ได้เบิกค่าเช่าซื้อ เนื่องจากมีบ้านพักให้ และย้ายไปอีกอำเภอหนึ่งคือ อำเภอ ค. และได้ย้ายกลับมาอำเภอ ข.อีกครั้งแต่อยู่อีกเทศบาลหนึ่ง(ทต.ข)ไม่ใช่ที่เก่าที่เคยอยู่และได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านเนื่องจากไม่มีบ้านพักให้ และย้ายไปอีกอำเภอหนึ่ง อำเภอ ง. และย้ายกลับมาอำเภอ ข.อีกครั้ง กลับมาอยู่ (ทต.ก) ที่เคยอยู่มีบ้านพักให้แต่จะเบิกค่าเช่าซื้อเนื่องจากมีหนี้ค้างชำระกับธนาคารอยู่ ขอรบกวนสอบถามค่ะว่าจะมีสิทธิเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือเปล่า เพราะ ทต.ข ก็มีบ้านพักให้ แต่เจ้าตัวอ้างว่ามีหนี้ค้างขำระอยู่ค่ะ

ถามโดย : ธัญลักษณ์เกตุชิต ( thunyalukgetchit@gmail.com )  IP 2403:6200:8897:19fa:87:66b8:12d:958d.  [ วันที่ 08/01/2562 เวลา 09:56 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2419000 ต่อ 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/01/2562 เวลา 09:27 ]