สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067188

    การซ่อมแซมแทงน้ำประปาหมู่บ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

การเปลี่ยนแทงน้ำประปาบาดาลอันใหม่ ต้องทำในหมวดซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่ะ

ถามโดย : กาญจนพรรณประจักษ์แจ้ง ( selbebelle@gmail.com )  IP 122.155.xxx.xxx  [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 16:43 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 16:48 ]