สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067185

    DLTV

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จัดอยู่ในครุภัณฑ์อะไรค่ะ

ถามโดย : พัชราภรณ์แก้วสลับนิล ( p-k-fon@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 14:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ครุภัณฑ์การศึกษา

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 17:24 ]