สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067184

    การตั้งงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี "วันลูกโหนดและของดีสทิงพระ" ซึ่งอำเภอได้ขอความร่วมมือให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดขบวนแห่วิถี โหนด นา เล และเพื่อให้การตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบวิธีงบประมาณ จึงขอเรียนถามดังนี้ โครงการดังกล่าวข้างต้นควรตั้งงบประมาณไว้ในงานใด งานพัฒนาชุมชน หรือ งานศาสนาและวัฒนธรรม

ถามโดย : panneejatarawat ( mazthus11@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 14:09 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อ 02 241 9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 17:26 ]