สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067182

    การคีย์ ccis

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

มาดาเป็นคนลาว มีแค่พาสปอร์ตเข้ามาในประเทศไทย บุตรไม่มีเลขประจำตัว 13 หลัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถรับเด็กและคีย์ข้อมูลเด็กลงในระบบ ccis ได้หรือไม่ค่ะ

ถามโดย : ตติยาธรโพธิ์สุ ( tatiyaphon_toa@hotmail.com )  IP 119.42.xxx.xxx  [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 13:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การนำเด็กเข้าระบบ CCIS จะต้องมีเลขประจำตัว 13 หลัก จึงจะสามารถนำข้อมูลเด็กกรอกในระบบได้

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 12/11/2561 เวลา 10:13 ]