สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067181

    เงินอุดหนุน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าการศึกษาของบุตร และ เงินบำเหน็จบำนาญ ที่ได้รับในปีงบประมาณ 2561 ขณะนี้มีเงินเหลือจ่าย ซึ่ง อบจ.ได้ตั้งเป็นเงินรับฝากรอคืนจังหวัดไว้ สามารถนำเงินที่เหลือมาใช้ในปีงบประมาณ 2562 ได้หรือไม่ค่ะ หรือว่าต้องส่งคืนจังหวัด และมีหนังสือแจ้งหรือไม่ค่ะ ขอเลขที่หนังสือด้วยค่ะ

ถามโดย : ......... ( bug207@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 10:46 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อ 02 241 9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 17:27 ]