สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067180

    ค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สัญญาค่าเช่าบ้านต้องจ่ายเงินภายในวันที่ 5 ของเดือน และได้จ่ายเงินค่าเช่าบ้านประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สามารถจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนพฤศจิกายน พร้อมกับเงินเดือนเดือนพฤศจิกายน ได้หรือไม่ (เงินเดือนจ่ายก่อนวันสิ้นเดือนสามวันทำการ)

ถามโดย : สัจจาหอมจันทร์ ( sajjahomjun@windowslive.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 10:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่ได้ ต้องจ่ายสิ้นเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคม

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 14:22 ]