สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067178

    เบิกจ่ายค่าล่วงเวลา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สาธารณสุขจังหวัดขอความอนุเคราะห์ใช้รถของเทศบาลพร้อมคนขับรถในวันหยุดราชการ อยากทราบว่าเทศบาลสามารถเบิกค่าล่วงเวลาให้พนักงานขับรถคันดังกล่าวได้หรือไม่

ถามโดย : พิชามญธุ์จวบความสุข ( sasinan2519@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 08:45 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถ้าพนักงานเป็นลูกจ้างประจำสำนักงาน มิใช่จ้างเหมาบริการ สามารถเบิกได้ตามระเบียบค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/11/2561 เวลา 10:12 ]