สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067177

    ในโครงการของบซ่อมถนน1สาย มี 4 ช่วง ประกาศยังไง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

หน่วยงานของผมได้จัดทำโครงการถนนลาดยางเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ งบปี 62 โดยในถนน 1 สาย ที่ช่างทำโครงการ มีถนนหลายช่วงปัญหาและการซ่อมก็ต่างกัน ดังนี้ครับ ช่วงที่ 1 ทำการเสริมผิวถนน คสล โดยการปรับปรุงผิวด้วยแอสฟัลท์ ราคา 1.3 ล้านบาทกว่าๆ ช่วงที่ 2 ทำการ Recycling ราคา 2ล้านกว่าเกือบ 3 ล้าน ช่วงที่ 3 และ 4 ทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ราคา 3 ล้านกว่า งาน 4 ช่วงนี้ รวมกันเพื่อของบซ่อมถนน คือ 9 ล้านกว่า (ทั้ง 4 ช่วงช่างได้ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เซ็นตรงหน้าสรุปราคากลางก่อสร้าง ทั้ง 4 ช่วง ปัญหามันเกินตอนจะคำนวณราคากลาง เพราะพัสดุบอกให้คำนวณรวมเป็นงานเดียวกัน แต่ผมคิดว่าน่าจะลงแยกพิจารณาต่อรายการ เพราะลักษณะงานก่อสร้างถึงจะเป็นงานทางเหมือนกันแต่การทำงานมันต่างกันที่เครื่องจักรที่จะทำ และการกำหนดผลงานผู้รับจ้าง ชื่อโครงการที่กรมฯ จัดสรร มาคือเสริมผิวทางแอสฟัลท์ แต่เนื้องานจริงมันมีทั้งซ่อมสร้างและก่อสร้าง ผมเลยรบขอคำปรึกษา ผมจะคำนวณแยกรายการหรือรวมกันเหมือนพัสดุว่าครับ

ถามโดย : กรกนกแดนกมล ( memy2524@gmail.com )  IP 223.24.xxx.xxx  [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 21:53 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9049 ) [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 14:44 ]