สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067173

    อาหารเสริม(นม)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ต้องให้เด็กดื่มนมทุกวันจันทร์-ศุกร์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่เว้นเสาร์-อาทิตย์ใช่ไหมคะ

ถามโดย : วรรณพรปัญญาแก้ว ( awaw004@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 14:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การจัดซื้อนมให้เด็กดื่มทุกวัน ที่มีการเรียนการสอน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 16:45 ]