สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067171

    การเบิกจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การซ่อมแซมเรือท้องแบน โดยการทาสีใหม่ ปะรอยรั่วของลำเรือทั้งลำ ถือว่าเป็นการซ่อมแซมปกติที่เบิกในหมวดค่าใช้สอย หรือเป็นการซ่อมใหญ่ครับที่เบิกในหมวดค่าครุภัณฑ์

ถามโดย : ธีระยุทธนา ( f2526f@hotmail.com )  IP 118.175.xxx.xxx  [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 14:17 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หมวดครุภัณฑ์

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 16:41 ]