สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067159

    ข่าวประจำวันของกรม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักงานเลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชอบติดตามอ่านข่าวประจำวันของกรมค่ะ ไม่ทราบว่าตอนนี้หายไปไหนแล้วคะ อยากให้มีเหมือนเดิมค่ะ

ถามโดย : jirapornsongchol ( songcholj1816@gmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 10:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เรียน คุณจิราพร สล. ขอเรียนว่าเนื่องจากในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงระบบการสรุปวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

ตอบโดย : สล. ประสานโดย : สล. ( 02-241-9000 ต่อ 1263 ) [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 17:05 ]