สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067152

    ภาษีป้าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ด้วยนาย ก. มาขอจดทะเบียนพาณิชย์และเสียภาษีป้าย เดือนตุลาคม 2561(เปิดกิจการใหม่/ ป้ายติดตั้งใหม่) ภาษีป้ายถือเป็นรายรับของปีงบประมาณ 2562 ใช่หรือไม่ เนื่องจากในระบบ LAAS เป็นลูกหนี้ภาษีป้าย

ถามโดย : พรพรรณตันมันทอง ( noi_40812@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 07/11/2561 เวลา 15:17 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เรื่องนี้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนพัฒนารายได้ท้องถิ่น ให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 1422-29

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 09:20 ]